Regulamin

Regulamin

1. Portal Busemzagranice.pl prowadzi spis firm przewozowych zajmujących się międzynarodowym przewozem „door to door”.

2. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu dot. warunków korzystania i dodawania swojego przedsiębiorstwa do Katalogu Firm i Instytucji, oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.

3. Dodanie firmy do Katalogu Firm i Instytucji odbywa się przez zgłoszenie przez zainteresowane firmy lub osoby, a następnie po umieszczeniu kodu jaki zostanie wygenerowany i umieszczony na dodanej stronie i akceptacji przez administratora, dane zgłaszającego są widoczne w katalogu.

4. Użytkownik dodając swoją firmę do Katalogu Firm i Instytucji oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Katalogu Firm i Instytucji oraz upublicznienie tych danych w tym że katalogu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.

5. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub słów kluczowych niezgodnych z rzeczywistością, Portal Busemzagranice.pl zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia firmy z KATALOGU.

6. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsiębiorstwa, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy Katalogu Firm i Instytucji. W tym celu osoba podana w formularzu jako osoba odpowiedzialna za figurowanie firmy w Katalogu Firm i Instytucji powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do zespołu Busemzagranice.pl, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formulażu.

7. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w formularzu słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.

. Portal Busemzagranice.pl zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z katalogu.

8. Portal Busemzagranice.pl zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r), oświadcza, że osoba reprezentująca daną firmę, musi wyrazić zgodę na przesyłanie do niej informacji handlowych. Nie wyrażenie zgody, nie wpływa na proces rejestracji.

9. Umieszczane treści muszą m.in.:
– posiadać oryginalną treść, niepowielaną z innych stron internetowych,
– zawierać informacje o obsługiwanych regionach i trasach,
– zawierać informacje o harmonogramie wyjazdów,

10. Zabrania się:
– umieszczania w treści wpisów linków i adresów internetowych, telefonów, e-maili oraz innych danych kontaktowych (służą do tego inne, specjalne pola dostępne podczas dodawania wpisów),
– umieszczania więcej niż 1 wpisu dla jednego, zorganizowanego podmiotu świadczącego usługi przewozowe,

11. Portal Busemzagranice.pl dokłada wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by Katalogu Firm i Instytucji był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
– działania hackerów i złodziei,
– niepoprawnego zarządzania kontem, w tym udostępnienia hasła innym osobom przez zleceniobiorców,
– sytuacji nieprzewidywalnych.

12. Portal Busemzagranice.pl zastrzega sobie prawo do:
– okresowego wyłączania Katalogu Firm i Instytucji lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia,
– usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu,
– dokonywania zmian we wpisach dokonanych przez użytkowników,
– zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym użytkowników.

13. Portal Busemzagranice.pl zobowiązuje się do nie przekazywania w żaden sposób informacji o użytkownikach innym firmom, instytucjom i osobom z wyłączeniem policji, prokuratury, sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o użytkownikach udostępniane są w przypadku złamania prawa przez użytkownika lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zgromadzonych w Serwisie.

14. W przypadku podjęcia przez użytkownika działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez Portal Busemzagranice.pl za niewłaściwe lub niepożądane, Portal Busemzagranice.pl zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.